Slavnostní otevření nové hasičárny

16.04.2019

Otevření zrekonstruované hasičárny zahájil starosta SDH Ledenice Radek Frejlach 23.3..Ten zájemcům podrobě vysvětlil,čeho se rekonstrukce týkala a jak byla hrazena.¨ S krátkým projevem vystoupil i starosta městyse Ledenice Jiří Beneda,který vyzdvihl úlohu zásahové jednotky i důležitost práce hasičů v oblasti požárního sportu a práce s mládeží. Emeritní velitel zásahové jednotky Stanislav Frejlach zavzpomínal na postup obměny zásahových vozidel po současnou dobu,kdy máme vybavení na špičkové úrovni. K následné prohlídce vybavení zásahové jednotky pozval velitel JPO Miroslav Frejlach.Návštěvníci mohli vidět vybavení vozidel i garáže a členové výjezdové čety byli připraveni je provést interiérem vozidel.Odvážní si mohli vyzkoušet dýchací přístroj vč. funkčního dýchání z kyslíkové bomby.V patře pak byli připraveni členové SDH,kteří provedli zájemce nově zrekonstruovaným sálem a zasedací místností. Jako poděkování obdrželi návštěvníci publikaci o historii a současnosti sboru dobrovolných hasičů z Ledenic.Děkujeme všem zúčastněným za návštěvu!!