Zásahy


POŽÁR - Hvozdec

22.11.2019- (02:50) Jednotka byla povolána OPIS HZS JčK k požáru v obci Hvozdec. Jednalo se o víceúčelový přístřešek, sloužící jako sklad dřeva, částečně jako venkovní dílna a sklad nářadí, v těsné blízkosti byla roztopená udírna. Při příjezdu se na místě nacházela již jednotka SDH Lišova a HZS ČB, celý objekt přístřešku byl v plamenech. Tatra byla určena pro doplňování vody. Jednotce byl přidělen úsek z opačné strany než byl veden hlavní zásah, zde byly prováděny hasební práce na hořící kůlně a ochlazování objektu udírny v těsné blízkosti. Byl využit jeden proud C. Zde se střídali členové jednotky v dýchacích přístrojích. Ostatní uvolnili některá prkna zadní stěny přístřešku vzhledem k nutnému dohašení ohnisek a pomáhali s přeskládáním části dřeva a uskladněných věcí.

POŽÁR - Trhové Sviny

21.11.2019- (23:22) Jednotka byla povolána OPIS HZS JcK k požáru domu v Trhových Svinech. Na místě se již nacházela profesionální jednotka ze stanice TS, JSDHO Trhové Sviny a Borovany. Velitel jednotky komunikoval s VZ. Členové se podíleli na provedení průzkumu. Po vyhodnocení situace VZ rozhodl o odeslání jednotky na základnu.

POŽÁR - Strážkovice

18.11.2019- (22:21) Jednotka byla povolána požáru chatky v katastru obce Strážkovice. Na místo dorazila jednotka v pořadí jako druhá s oběma vozy za jednotkou HZS TS. V té době byl již objekt a střecha v plamenech. Po domluvě s VZ byly nataženy dva proudy C z Renaulta, bylo zajištěno doplňování z Tatry. Na místě byla svědkyně, která upozornila na plynovou bombu v pravé části chaty. Vzhledem k vyzděné stěně nebyla tato část ještě zasažená plameny, po násilném otevření a průzkumu byla bomba vytažená ven. Dále se jednotka podílela na hasebních pracích na střeše, rozkrývání ohnisek a ochlazování trámů střechy, průzkumu, rozkrývání ohnisek dle pokynů VZ a vyšetřovatele.

Záchrana zvířat - Ledenice

10.11.2019- Vyjela jednotka na záchranu zvířete. Jednalo se o dospělého samce daňka, který se parožím zachytil v pletivu. Zvíře s pletivem neustále škubalo a přebíhalo z místa na místo. Na uklidňující podněty nereagovalo. Bylo vystresované a vystrašené. Dva hasiči jej chytili a po stržení na zem se ostatním podařilo zvíře znehybnit. Dráty byly odstříhány, ale zvíře přestalo reagovat. Dle konzultace s myslivcem byl stres pro zvíře příliš velký a uhynulo bez zavinění při vyprošťování.

Dopravní nehoda, úklid - Ledenice

2.11.2019- Jednotka byla povolána OPIS HZS JčK k odklízení následků DN dvou OA. Dle pokynů jsme dále převzali instrukce od příslušníků policie. Bylo nutné odklidit zbytky plastů, zrcátek a gumových těsnění z DN. Silnice byla v délce cca 60m pokryta zbytky střepů a byly zde rozlity provozní kapaliny. Střepy byly smeteny a provozní kapaliny zasypány Absodanem . V té době se na místě události první OA po otevření dopravy v daném úseku. Příslušníci jednotky tedy ještě museli řídit dopravu než byl absorpční materiál a zbytky střepů odklizeny z vozovky v obou směrech.

Nouzové otevření bytu - Ledenice

28.10.2019- Byla jednotka požádaná o nouzové otevření domu. Majitelka si nebyla jistá, zda vypnula troubu. Vstupní dveře se podařilo uvolnit bez jejich poškození. Žádné další nebezpečí nehrozilo.

POŽÁR OA - Hvozdec

15.10.2019- Jednotka byla povolána k požáru, po upřesnění se jednalo o požár OA. Na místě události již byla JSDH Lišov. Naše provedla základní průzkum na místě události a nahlásila se veliteli zásahu. Po domluvě s velitelem zásahu a vyhodnocení stávající situace, kdy automobil byl již uhašen a nehrozilo další nebezpečí, podala jednotka hlášení OPIS a vrátila se zpět na základnu.

TP - Nebezpečný hmyz

28.9.2019- Majitel domu v Ledenicích kontaktoval zástupce zásahové jednotky v Ledenicích s prosbou na pomoc z důvodu akutního ohrožení nebezpečným hmyzem. Do bytu v jeho rodinném domě mu z komínového, vlétli sršně. V šachtě se mělo nacházet celé hnízdo, které propadlo na dno šachty. Jednotka s touto informací kontaktovala OPIS JčK. Na místě byla otevřena šachta komínového tělesa. Vše zastříkáno sprejem proti hmyzu a vysáto vysavačem na hmyz. Po domluvě a prohlídce majitelem domu se jednotka vrátila na základnu.

Záchrana osob - Ledenice

25.9.2019- Byla jednotka vyzvána na pomoc raněnému muži po pádu ze střechy. Po příjezdu na místo již nevykazoval známky života. Ve stejném čase dorazila i ZZS, kteří si jej převzali do péče a jednotka byla poslána zpět na základnu.

TP - Strom,Ledenice

7.8.2019- Jednotka byla povolána k padlému stromu přes komunikaci z Ledenic směrem na obec Zaliny. Jednalo se o rozpůlený ovocný strom. Jedna část byla ulomená, ta pak zabírala celou jednu část vozovky. Po rozřezání a odklizení muselo dojít k poražení i zbytku stromu. Kmen byl poškozený odlomením a navíc i prohnilý. Po celou dobu byla řízena doprava.

POŽÁR - Obilí,Štěpánovice

10.7.2019- Jednotka byla povolána OPIS k požáru lesa- trávy. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o posečené obilné pole s balíky slámy. Jednotka se na místo dostavila jako 3. v pořadí, na přiděleném úseku velitelem zásahu prováděla hašení dvou balíků slámy. Ty byly pomocí kopáčů rozebrány a dohašeny. Dále bylo pomocí vysokotlaké vody zabráněno šíření ohně do lesíka. Celkem bylo použito cca 2000 l vody. Následně byla jednotka odeslána na základnu.

TP - Strom,Ledenice

5.7.2019-Jednotka byla vyzvána OPIS k TP - strom na komunikaci. Po příjezdu na místo události byli dva příslušníci jednotky určeni k řízení dopravy, ostatní rozřezali a odklidili strom včetně úklidu silnice. Následně se jednotka po domluvě s OPIS vrátila na základnu.  

TP - Strom,jiné

1.7.2019 -Jednotka zasahovala u celkově čtyř událostí stejného charakteru a to:

14:51- odstranění padlého stromu v obci Spolí. Při příjezdu byl na místě víceúčelový nakladač, jeho pomoc nebyla vyžádána. Jednalo se o rozlomený dub, jehož část se zřítila na vozovku.

15:25- jednotka zastavila u přečnívající větve do vozovky. Ukázalo se však, že se jedná o odlomenou vrchní část stromu visící na vláknech v cca 8 m výšce. Za pomoci elektrického navijáku na vozidle byla špička stržena. Torzo kmene bylo ztrouchnivělé a muselo být pokáceno. Po poražení se z kmene vyrojily včely. Při další likvidaci kmene z vozovky dostali dva členové tři žihadla. Na zklidnění situace byl použit sprej proti bodavému hmyzu. U obou hasičů vše prošlo bez zdravotních komplikací.

18:23- Jednotka byla povolána k odstranění padlého stromu přes silnici. Na udaných souřadnicích však žádný nahlášený strom nebyl. Při návratu na základnu byla jednotka povolána OPIS k další události.

18:39- Jednotka byla OPIS povolána k TP - strom na silnici. Vzrostlý strom padlý přes ochranné zábradlí kolem chodníku,chodník a jízdní pruh silnice. Strom byl rozřezán, odklizen, silnice a chodník očištěny. Dopravu a bezpečnost zajišťovali příslušníci jednotky v obou směrech na komunikaci.

POŽÁR - Lišov,skládka

16.6. - Jednotka byla vyzvána OPIS HZS JčK k výjezdu požáru skladu. Po upřesnění se jednalo o skládku komunálního odpadu, byly vyžádány obě cisterny. Po příjezdu na místo byl proveden základní průzkum a ohlášení se veliteli zásahu. Osádka Tatry měla za úkol pomocí nárazníkového monitoru (otočné proudnice) ochladit největší ohnisko. Osádka CAS 20 Renault Midlum byla určena pro střídání při hasebních pracích a doplňování vody. Po ukončení zásahu byla jednotka odeslána zpět na základnu.

POŽÁR - Lišov,Sosní

26.5. Jednotka vyjela na vyžádání OPIS HZS JčK na požár sila na piliny do Lišova část Sosní. Po příjezdu byl kontaktován velitel zásahu. V té době již probíhalo hašení, proto byla jednotka v pohotovosti a určena jako záložní a pro případnou dopravu vody. Vzhledem k dalšímu vývoji velitel zásahu rozhodl o návratu jednotky na základnu. 

TP - Strom,Slavošovice

29.4.2019 Jednotka byla povolána k odklizení stromu. Strom se nacházel v těsné blízkosti hlavní komunikace na soukromém pozemku. Po ohledání byla zjištěna podélná prasklina v kmeni cca 1,2 m dlouhá. Hrozilo bezprostřední ohrožení pádu stromu na komunikaci. Po dohodě s uživatelem domu bylo rozhodnuto o pokácení stromu směrem na zahradu. Na silnici byla zastavena doprava. Strom byl dutý, vyhnilý. Nevznikla žádná škoda na majetku a nedošlo k žádnému zranění. Po ohlášení OPIS byla jednotka odeslána na základnu. 

TP - Strom,větve

23.4.2019 byla jednotka přítomna u celkem třech zásahů podobného charakteru, tedy padlý strom, či větve na vozovce.

8:02- úklid vozovky od menších kusů větví v úsek cca 50m. Součástí zásahu bylo řízení dopravy.

8:43- Ostrolovský Újezd - cca 200m za křižovatkou ze silnice II. třídy 156, byly v cestě dvě překážky. Jednalo se o dvě silnější větve zasahující do 3/4 vozovky v úseku 50m.

8:48- Ostrolovský Újezd-směr Borovany. Odlomená velká větev zasahující do poloviny vozovky. Vše bylo nahlášeno na OPIS. Větve byly odklizeny, vozovka zametena.

TP - Strom,Komařice

11.3. -jednotka byla povolána k padlému stromu u Komařic na silnici směrem na Střížov. V tomto směru na levé straně do části vozovky zasahoval vyvrácený strom. Část stromu byla rozřezána a odstraněna do bezpečné vzdálenosti od silnice. Doprava byla řízena kyvadlově. Ze silnice byly odmeteny zbytky větví. Následně byla jednotka odeslána na základnu

TP - Strom,Libín

10.3.2019 jednotka vyjíždí na strom blokující dopravu ve směru na Radostice. Po příjezdu na místo odřezala větve a zbylý kmen přeřezala na menší kusy, tak aby se daly odnést na bezpečné místo. Při dočišťování komunikace, byla řízena doprava kyvadlově a jednotka byla projíždějícím řidičem upozorněna na další překážku u Trocnova. Po nahlášení na OPIS jednotka odstranila i tuto překážku. V pozdějších hodinách byla jednotka vyslána ještě na spadlý strom do komunikace v obci Slavošovice. 

TP- Překážka na vozovce,Strážkovice

21.12. byla posádka vozidla Renault poslaná na silnici č.155 ve směru ze Strážkovic na Řevnovice. Zde nalezla větev přes vozovku. Tuto překážku odstranila za pomocí motorových pil, během zásahu bylo potřeba řídit dopravu kyvadlově. 

Technická pomoc - Nebezpečné větve

Z důsledků nepříznivého počasí byla jednotka 10.12. poslána na nebezpečné větve na komunikaci směrem z Ledenic na České Budějovice. Hasiči odstranili veškeré nebezpečně vyhlížející větve v délce cca 500m za pomocí háků a navijáku na autě 

Požár Ledenice- Nábytek

Dne 11.11. byla jednota vyslána na údajný požár kůlny do areálu bývalého Ledenického nábytku.Po příjezdu na místo zjistila požár v rozsahu 3x3m,který byl na ohraničeném území. Jednotka požár uhasila vysokotlakým proudem v dýchací technice, požářiště rozkryla a ochladila. Na místo zásahu byla přivolána i jednotka SDH Borovany a Policie ČR 


Technická pomoc-Ledenice,Hrad

23.9.2018 Technická pomoc-odstranění nebez. stromu

První výjezd na padlý strom zvedlo naší výjezdovou skupinu ve 21:10.Jednalo se strom na vozovce mezi obcemi Ledenice a Borovany. Druhý výjezd následoval ve 21:17.Vyjíždí druhá jednotka s vozidlem Tatra.Zde se jedná o velkou lípu,která dopadla na střechu rodinného domu.Na místě zásahu spolupracují obě jednotky SDH Ledenice a profesionální jednotka Suché Vrbné.Zásah byl ukončen ve 23:00 

Technická pomoc-Ledenice,Růžov

20.8.2018-Technická pomoc,nebezpečný hmyz

Jednotka vyjíždí v pondělí odpoledne do části obce Růžov,kde je nahlášeno sršní hnízdo.Po příjezdu se tři členi výjezdovky oblékají do speciálních oděvů.A během chvilky hnízdo,o rozměrech 50x50cm,likvidují.

Technická pomoc-Ledenice.

22.7.2018-Technická pomoc,nebezpečný hmyz

Jednotka v neděli odpoledne vyjíždí do ulice Na Oborách,kde bylo nahlášeno hnízdo vos v blízkosti dětí.Hnízdo bylo jednotkou zlikvidováno během několika minut a pak následoval návrat na základnu.

Požár-Pašínovice

20.7.2018-Výjezd k požáru automobilu do Pašínovice

V nočních hodinách vyjíždí naše osádky cisterny i technického auta do Pašínovic na ohlášený požár osobního automobilu značky BMW.Na místě spolupracujeme s jednotkou SDH Velešín,která má již v době našeho příjezdu požár pod kontrolou.Na místě provádíme dohašovací práce a řízení dopravy.Přibližně po hodině se vracíme zpět na základnu.

Technická pomoc,monitoring-Ledenice

2.7.2018-Vyjíždí jednotka JPO na monitoring do ulice Na Oborách

Po příjezdu zjišťuje,že se jedná o výbuch a následný požár rodinného domu,na místě je jedna těžce raněná osoba,která je po první pomoci, předána do rukou ZZS a následně LZS.Požár na místě byl uhašen jedním útočným proudem,celý objekt byl odvětrán.Statika budovy nebyla narušena.Vyčíslená škoda 100.000,-Kč

Požár-Borovany

22.4.2018-Výjezd do Borovan,nahlášen požár budovy

Po příjezdu na místo události spolupracujeme s SDH Borovany u požáru kuchyně rodinného domu.Požár je menšího charakteru a tak je snadné jej uhasit.Jedna osoba byla zraněna a předána do péče ZZS.

Technická pomoc,monitoring-Ledenice

2.4.2018-Vyjíždí jednotka SDH Ledenice na monitoring

Na místě události zjišťuje,že se jedná o nedovolené pálení.Oheň je nutno uhasit a celou událost nahlásit policii ČR,na místě jednotka setrvává do příjezdu Policie,pak přenechá celou událost a vrací se zpět na základnu

Požár-Hluboká u Borovan

22.2.-JPO vyjíždí k požáru hospodářského stavení 

Jednota při zásahu spolupracovala s SDH Jílovice,SDH Trhové Sviny,SDH Borovany a profesionální jednotkou Trhové Sviny.Na místě průzkum ukázal,že hoří technický přístřešek.Po uhašení,přišly na řadu odklízecí práce.Jednotka se vrací na základnu po několika hodinách

Dopravní nehoda-Ledenice

16.2.2018-Jednotka vyjíždí k dopravní nehodě

Na místě události najde automobil se zaklíněnou a zraněnou osobou.Osobě byla okamžitě podaná první pomoc a po vyproštění byla předána do rukou ZZS.Po vyšetření místa policií ČR následoval úklid vozovky a návrat jednotky na základnu.

Požár-Ledenice 5.Května
Na žádost občanů obce vyjíždí jednotka požární ochrany do ulice 5.května,kde je 15.2.2018 hlášen požár komína.

Po příjezdu hasiči zasypali komín několikrát po sobě pískem,komín zkontrolovali a po domluvě s majitelkou objektu se vrátili zpět na základnu

Dopravní nehoda-Ledenice

Prvním výjezdem v roce 2018 byla 29.1. v dopoledních hodinách dopravní nehoda,za spolupráce profesionálních hasičů ze stanice Suché Vrbné.Na místě zásahu bylo auto v příkopě,osoba ve vozidle komunikovala,ale nemohla vystoupit kvůli zaseknutým dveřím.Po uvolnění dveří,byla osoba vyproštěna a automobil byl za pomocí navijáku dán na vozovku.Nehoda se obešla bez zranění.

Dopravní nehoda-Ledenice,Zborov

Ráno po Štědrém dnu vyjíždí JPO na dopravní nehodu k Obci Zborov.Zde na zledovatělé vozovce narazilo auto do stromu.Auto bylo vyproštěno na cestu pomocí předního navijáku našeho automobilu Renault.Nehoda se obešla bez zranění.

Požár-Borovany

19.12.2017 Hlášen požár budovy v Borovanech,jednotka na místě spolupracuje s SDH Borovany a profesionální jednotkou Trhové Sviny.V domě se vznítil papír v kotelně.Z budovy byli vyvedeny dvě osoby.Nikdo nebyl zraněn.Po odvětrání budovy se jednotka vrací na základnu.

Požár-Kaliště u ČB

6.12.2017 Byla naše jednotka vyslána na požár dopravního automobilu,do Obce Kaliště u Českých Budějovic.U zásahu spolupracovala s SDH Lišov a profesionální jednotkou Suché Vrbné.Automobil byl zaparkován v garáži a byl zvednut na zdviži.Majitelé dílny se auto snažili uhasit minimaxem,ale to se jim bohužel nepovedlo.Z budovy byly vyneseny propanbutanové lahve.Po dohašení a odvětrání budovy se jednotka vrátila na základnu.

Technická pomoc-Orkán Herwart

Během orkánu Herwart měla naše jednotka práci na několik hodin,první výjezd byl ráno 29.10.2017 v 10:31 do obce Slavošovice,následně jsme zasahovali v obcích Ledenice,Zborov,Strážkovice,Libín,Lhota,Mladošovice a Spolí.V obci Spolí jsme k zásahu přizvali i techniku HZS a to pojízdný jeřáb,z důvodu obav poničení střechy budovy.Na tuto budovu spadl vzrostlý strom.Jednotka se vrátila na základnu v pozdních večerních hodinách

Požár-Trhové Sviny,Jedovary

Jednotka vyjíždí 23.10.2017 do obce Jedovary,kde je nahlášen požár zemědělského stavení.Po příjezdu na místo události se zjistilo,že se jedná pouze o požár balíku,který zlikvidovala místní dobrovolná jednotka.

Technická pomoc-Ledenice

Na nebezpečný hmyz vyjela jednotka 5.10.2017 do ulice Zdržek,kde bylo na půdě objeveno sršní hnízdo.

Jednotka hnízdo nejdříve prostříkala jedem,poté obrovské hnízdo shodili do pytle,který následně zlikvidovali.

Technická pomoc-Ledenice 

7.9..2018 byla opět jednotka přizvána k transportu pacienta

22.8.2018 byla jednotka přizvána k transportu pacienta do Sanitky

Požár-Střížov

Jednotka SDH Ledenice přijela na místo požáru do Střížova dne 7.8.2017 jako první a tak mohla vniknout pomocí žebříku na balkon v druhém patře,ze kterého se kouřilo a průzkumem zjistit,že na sporáku se vznítila pávnička.Na pánev hasiči hodili útěrku,což postačilo k uhašení.Po prozkoumání bytu nebyla nalezena žádná osoba.Byt byl odvětrán,pomocí větráku a jednotka se vrátila zpět na základnu. 

Dopravní nehoda-Ledenice,U studánek

6.8.2017 v 16:18 byla vyslána jednotka na dopravní nehodu,kde byla hlášena zaklíněná osoba v autě a další dva těžce ranění.Na zásahu se podíly jednotky SDH Ledenice,SDH Borovany a profesionální jednotka Trhové Sviny.Zaklíněná osoba byla vyproštěna a předána do rukou ZZS,společně s další raněnou osobou.Jednu osobu se přes snahu záchranářů bohužel nepodařilo zachránit.Zásah končil v pozdních večerních hodinách po vyšetření místa policií ČR a následném úklidu vozovky.

Únik nebezpečných látek-Ledenice

3.8.2017 byl nahlášen únik nebezpečných látek v ulici Budějovická.Po prozkoumání bylo zjištěno,že se nejedná o nebezpečnou látku a únik není masivní.Byl zajištěn valník a postaven na kola,látka byla zasypána sorbentem a uklizena.Nehoda  byla dále předána do rukou Policie ČR,která vyšetřovala příčiny úniku kapaliny.

Technická pomoc-Ledenice

Naše jednotka se zabývá i zneškodňováním hnízd nebezpečného hmyzu a jeden takový zásah byl i 30.7.2017 v katastru obce Ledenice,naproti hájovně.Zde se ve štítu chaty usídlily vosy,které ohrožovaly malé děti.Jednotka vosí hnízdo vystříkala a následně samotné hnízdo shodila do pytle,který zneškodnila.

Požár-Jílovice

Na požár do Jílovic byla jednotka vyslána 22.7.2017 ve večerních hodinách.Po příjezdu na místo události zjistila,že hoří strniště a hrozí,že se požár rozšíří na blízky les.Kvůli špatnému přístupu techniky musela být použitá dálková doprava vody,bylo nataženo několik desítek metrů vedení.Celkově byl zásah složitý a končil až druhý den v dopoledních hodinách.Ráno na místo dorazila na rozkaz velitele zásahu i čtyřkolka,která pomáhala svážet hadice zpět k autům.

Požár-Ledenice,Školní

14.7.2017 Byl nahlášen požár v blízkosti školy.Po příjezdu na místo bylo zjištěno,že těsně u školy hoří vzrostlé túje.Na budově školy byla vyčíslená škoda v hodnotě 100.000,- Kč.

Po dohašení velitel zásahu rozhodl,porazit i ostatní stromy z důvodu nebezpečí dalšího požáru.Zásah byl ukončen během 60min.

Dopravní nehoda-Radostice 

20.7.2017 ve večerních hodinách byla svolána jednotka na výjezd k obci Radostice,kde po dopravní nehodě zůstala zaklíněna osoba v autě.Po příjezdu na místo nehody,byla podána první pomoc raněné osobě a za spolupráce s HZS následně vyproštěna a odevzdána do péče záchranářům.Následovali odklízecí práce.

Požár-Ledenice,statky 

Jednotka požární ochrany vyráží 17.6.2017 na nahlášený požár balíků v zemědělském stavení.Na zásahu se podílelo více jednotek i okolních sborů.Byla použita i těžká technika na vyvážení balíků ze stavení na volnou plochu,kde probíhali dohašovací práce.

Technická pomoc-Ledenice

28.4.2017 byla naše jednotka vyslána do ulice Budějovická,kde pomáhala seniorce v zatopeném přízemí.Po bližším prozkoumání zjistila prasklé vodovodní potrubí.

Dopravní nehoda-Radostice 

Naše jednotka vyrážela 4.2.2017 na dopravní nehodu do obce Radostice,části obce Borovany,kde na zamrzlé vozovce sjela řidička do stoky.Nehoda byla bez zranění,hasiči vytáhli automobil z příkopu a řidička mohla pokračovat v jízdě.