Zásahy


Technická pomoc-Ledenice,Hrad

23.9.2018 Technická pomoc-odstranění nebez. stromu

První výjezd na padlý strom zvedlo naší výjezdovou skupinu ve 21:10.Jednalo se strom na vozovce mezi obcemi Ledenice a Borovany. Druhý výjezd následoval ve 21:17.Vyjíždí druhá jednotka s vozidlem Tatra.Zde se jedná o velkou lípu,která dopadla na střechu rodinného domu.Na místě zásahu spolupracují obě jednotky SDH Ledenice a profesionální jednotka Suché Vrbné.Zásah byl ukončen ve 23:00 

Technická pomoc-Ledenice,Růžov

20.8.2018-Technická pomoc,nebezpečný hmyz

Jednotka vyjíždí v pondělí odpoledne do části obce Růžov,kde je nahlášeno sršní hnízdo.Po příjezdu se tři členi výjezdovky oblékají do speciálních oděvů.A během chvilky hnízdo,o rozměrech 50x50cm,likvidují.

Technická pomoc-Ledenice.

22.7.2018-Technická pomoc,nebezpečný hmyz

Jednotka v neděli odpoledne vyjíždí do ulice Na Oborách,kde bylo nahlášeno hnízdo vos v blízkosti dětí.Hnízdo bylo jednotkou zlikvidováno během několika minut a pak následoval návrat na základnu.

Požár-Pašínovice

20.7.2018-Výjezd k požáru automobilu do Pašínovice

V nočních hodinách vyjíždí naše osádky cisterny i technického auta do Pašínovic na ohlášený požár osobního automobilu značky BMW.Na místě spolupracujeme s jednotkou SDH Velešín,která má již v době našeho příjezdu požár pod kontrolou.Na místě provádíme dohašovací práce a řízení dopravy.Přibližně po hodině se vracíme zpět na základnu.

Technická pomoc,monitoring-Ledenice

2.7.2018-Vyjíždí jednotka JPO na monitoring do ulice Na Oborách

Po příjezdu zjišťuje,že se jedná o výbuch a následný požár rodinného domu,na místě je jedna těžce raněná osoba,která je po první pomoci, předána do rukou ZZS a následně LZS.Požár na místě byl uhašen jedním útočným proudem,celý objekt byl odvětrán.Statika budovy nebyla narušena.Vyčíslená škoda 100.000,-Kč

Požár-Borovany

22.4.2018-Výjezd do Borovan,nahlášen požár budovy

Po příjezdu na místo události spolupracujeme s SDH Borovany u požáru kuchyně rodinného domu.Požár je menšího charakteru a tak je snadné jej uhasit.Jedna osoba byla zraněna a předána do péče ZZS.

Technická pomoc,monitoring-Ledenice

2.4.2018-Vyjíždí jednotka SDH Ledenice na monitoring

Na místě události zjišťuje,že se jedná o nedovolené pálení.Oheň je nutno uhasit a celou událost nahlásit policii ČR,na místě jednotka setrvává do příjezdu Policie,pak přenechá celou událost a vrací se zpět na základnu

Požár-Hluboká u Borovan

22.2.-JPO vyjíždí k požáru hospodářského stavení 

Jednota při zásahu spolupracovala s SDH Jílovice,SDH Trhové Sviny,SDH Borovany a profesionální jednotkou Trhové Sviny.Na místě průzkum ukázal,že hoří technický přístřešek.Po uhašení,přišly na řadu odklízecí práce.Jednotka se vrací na základnu po několika hodinách

Dopravní nehoda-Ledenice

16.2.2018-Jednotka vyjíždí k dopravní nehodě

Na místě události najde automobil se zaklíněnou a zraněnou osobou.Osobě byla okamžitě podaná první pomoc a po vyproštění byla předána do rukou ZZS.Po vyšetření místa policií ČR následoval úklid vozovky a návrat jednotky na základnu.

Požár-Ledenice 5.Května
Na žádost občanů obce vyjíždí jednotka požární ochrany do ulice 5.května,kde je 15.2.2018 hlášen požár komína.

Po příjezdu hasiči zasypali komín několikrát po sobě pískem,komín zkontrolovali a po domluvě s majitelkou objektu se vrátili zpět na základnu

Dopravní nehoda-Ledenice

Prvním výjezdem v roce 2018 byla 29.1. v dopoledních hodinách dopravní nehoda,za spolupráce profesionálních hasičů ze stanice Suché Vrbné.Na místě zásahu bylo auto v příkopě,osoba ve vozidle komunikovala,ale nemohla vystoupit kvůli zaseknutým dveřím.Po uvolnění dveří,byla osoba vyproštěna a automobil byl za pomocí navijáku dán na vozovku.Nehoda se obešla bez zranění.

Dopravní nehoda-Ledenice,Zborov

Ráno po Štědrém dnu vyjíždí JPO na dopravní nehodu k Obci Zborov.Zde na zledovatělé vozovce narazilo auto do stromu.Auto bylo vyproštěno na cestu pomocí předního navijáku našeho automobilu Renault.Nehoda se obešla bez zranění.

Požár-Borovany

19.12.2017 Hlášen požár budovy v Borovanech,jednotka na místě spolupracuje s SDH Borovany a profesionální jednotkou Trhové Sviny.V domě se vznítil papír v kotelně.Z budovy byli vyvedeny dvě osoby.Nikdo nebyl zraněn.Po odvětrání budovy se jednotka vrací na základnu.

Požár-Kaliště u ČB

6.12.2017 Byla naše jednotka vyslána na požár dopravního automobilu,do Obce Kaliště u Českých Budějovic.U zásahu spolupracovala s SDH Lišov a profesionální jednotkou Suché Vrbné.Automobil byl zaparkován v garáži a byl zvednut na zdviži.Majitelé dílny se auto snažili uhasit minimaxem,ale to se jim bohužel nepovedlo.Z budovy byly vyneseny propanbutanové lahve.Po dohašení a odvětrání budovy se jednotka vrátila na základnu.

Technická pomoc-Orkán Herwart

Během orkánu Herwart měla naše jednotka práci na několik hodin,první výjezd byl ráno 29.10.2017 v 10:31 do obce Slavošovice,následně jsme zasahovali v obcích Ledenice,Zborov,Strážkovice,Libín,Lhota,Mladošovice a Spolí.V obci Spolí jsme k zásahu přizvali i techniku HZS a to pojízdný jeřáb,z důvodu obav poničení střechy budovy.Na tuto budovu spadl vzrostlý strom.Jednotka se vrátila na základnu v pozdních večerních hodinách

Požár-Trhové Sviny,Jedovary

Jednotka vyjíždí 23.10.2017 do obce Jedovary,kde je nahlášen požár zemědělského stavení.Po příjezdu na místo události se zjistilo,že se jedná pouze o požár balíku,který zlikvidovala místní dobrovolná jednotka.

Technická pomoc-Ledenice

Na nebezpečný hmyz vyjela jednotka 5.10.2017 do ulice Zdržek,kde bylo na půdě objeveno sršní hnízdo.

Jednotka hnízdo nejdříve prostříkala jedem,poté obrovské hnízdo shodili do pytle,který následně zlikvidovali.

Technická pomoc-Ledenice 

7.9..2018 byla opět jednotka přizvána k transportu pacienta

22.8.2018 byla jednotka přizvána k transportu pacienta do Sanitky

Požár-Střížov

Jednotka SDH Ledenice přijela na místo požáru do Střížova dne 7.8.2017 jako první a tak mohla vniknout pomocí žebříku na balkon v druhém patře,ze kterého se kouřilo a průzkumem zjistit,že na sporáku se vznítila pávnička.Na pánev hasiči hodili útěrku,což postačilo k uhašení.Po prozkoumání bytu nebyla nalezena žádná osoba.Byt byl odvětrán,pomocí větráku a jednotka se vrátila zpět na základnu. 

Dopravní nehoda-Ledenice,U studánek

6.8.2017 v 16:18 byla vyslána jednotka na dopravní nehodu,kde byla hlášena zaklíněná osoba v autě a další dva těžce ranění.Na zásahu se podíly jednotky SDH Ledenice,SDH Borovany a profesionální jednotka Trhové Sviny.Zaklíněná osoba byla vyproštěna a předána do rukou ZZS,společně s další raněnou osobou.Jednu osobu se přes snahu záchranářů bohužel nepodařilo zachránit.Zásah končil v pozdních večerních hodinách po vyšetření místa policií ČR a následném úklidu vozovky.

Únik nebezpečných látek-Ledenice

3.8.2017 byl nahlášen únik nebezpečných látek v ulici Budějovická.Po prozkoumání bylo zjištěno,že se nejedná o nebezpečnou látku a únik není masivní.Byl zajištěn valník a postaven na kola,látka byla zasypána sorbentem a uklizena.Nehoda  byla dále předána do rukou Policie ČR,která vyšetřovala příčiny úniku kapaliny.

Technická pomoc-Ledenice

Naše jednotka se zabývá i zneškodňováním hnízd nebezpečného hmyzu a jeden takový zásah byl i 30.7.2017 v katastru obce Ledenice,naproti hájovně.Zde se ve štítu chaty usídlily vosy,které ohrožovaly malé děti.Jednotka vosí hnízdo vystříkala a následně samotné hnízdo shodila do pytle,který zneškodnila.

Požár-Jílovice

Na požár do Jílovic byla jednotka vyslána 22.7.2017 ve večerních hodinách.Po příjezdu na místo události zjistila,že hoří strniště a hrozí,že se požár rozšíří na blízky les.Kvůli špatnému přístupu techniky musela být použitá dálková doprava vody,bylo nataženo několik desítek metrů vedení.Celkově byl zásah složitý a končil až druhý den v dopoledních hodinách.Ráno na místo dorazila na rozkaz velitele zásahu i čtyřkolka,která pomáhala svážet hadice zpět k autům.

Požár-Ledenice,Školní

14.7.2017 Byl nahlášen požár v blízkosti školy.Po příjezdu na místo bylo zjištěno,že těsně u školy hoří vzrostlé túje.Na budově školy byla vyčíslená škoda v hodnotě 100.000,- Kč.

Po dohašení velitel zásahu rozhodl,porazit i ostatní stromy z důvodu nebezpečí dalšího požáru.Zásah byl ukončen během 60min.

Dopravní nehoda-Radostice 

20.7.2017 ve večerních hodinách byla svolána jednotka na výjezd k obci Radostice,kde po dopravní nehodě zůstala zaklíněna osoba v autě.Po příjezdu na místo nehody,byla podána první pomoc raněné osobě a za spolupráce s HZS následně vyproštěna a odevzdána do péče záchranářům.Následovali odklízecí práce.

Požár-Ledenice,statky 

Jednotka požární ochrany vyráží 17.6.2017 na nahlášený požár balíků v zemědělském stavení.Na zásahu se podílelo více jednotek i okolních sborů.Byla použita i těžká technika na vyvážení balíků ze stavení na volnou plochu,kde probíhali dohašovací práce.

Technická pomoc-Ledenice

28.4.2017 byla naše jednotka vyslána do ulice Budějovická,kde pomáhala seniorce v zatopeném přízemí.Po bližším prozkoumání zjistila prasklé vodovodní potrubí.

Dopravní nehoda-Radostice 

Naše jednotka vyrážela 4.2.2017 na dopravní nehodu do obce Radostice,části obce Borovany,kde na zamrzlé vozovce sjela řidička do stoky.Nehoda byla bez zranění,hasiči vytáhli automobil z příkopu a řidička mohla pokračovat v jízdě.