O sboru


Sbor dobrovolných hasičů v Ledenicích byl založen v roce 1877 na žádost občanů Ledenice jako složka, která bude chránit majetek a životy občanů před požáry a jinými živelnými pohromami. Zásluha na jeho založení se připisuje tehdejšímu mladšímu učiteli na zdejší škole Stanislavu Zátkovi a sbor měl tehdy 31 členů.

Náš sbor již 140 let naplňuje kumínní myšlenky vzájemné pomoci v nouzi všem ohroženým občanům a řídí se heslem hasičů ,,Bližnímu ku pomoci." Na našem spolském praporu, který sboru věnovala paní Makovcová v roce 1902, memé však jiné heslo a to ,,Jeden za všechny, všichni za jednoho." Tímto heslem se řídí všichni člemové hlavně při zásazích u požárů a při jiných přírodních pohromách.

Z počátku hasiči začínali ve velmi skromných podmínkách s mininem vybavení. Podmínky se postupně měnily k lepšímu.Když se dnes podíváte do moderní Ledenické hasičské zbrojnice, zjístíte že naše zásahová jednotka ma jedno z nejlepších vybavení mezi dobrovolnými sbory v okrese a její zásahy se rovnají činnosti profesionálních jednotek. Členové zásahové jendnotky, kterou vybavuje Městys Ledednice, jsou i řádně vyškoleni ke své činnosti. zásahová činnist se v oblasti dobrovolných hasičů prakticky zprofesionalizovala a na dobrovolné hasiče sou při zásazích kladeny stejné požadavky jako na příslušníku hasičských zachraných sborů.